اعلانات سایت

(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)

درس‌های موجود

Applied English for Science and Technology

This course is designed to improve students' conversation skills in a scientific- or engineering-ori...

Intermediate A Intensive Reading 中级A精度

This course is based on the Shenzhen University Intermediate A Intensive Reading Book. The book span...

جامعه شناسی معرفتی - استاد سوزنچی - ارشد 962

فعال بودن دسترسی بصورت کاربر میهمان

جامعه شناسی معرفتی - استاد سوزنچی - ارشد - 952

فعال بودن دسترسی بصورت کاربر میهمان

جامعه شناسی معرفتی - استاد سوزنچی - ارشد - 942

فعال بودن دسترسی بصورت کاربر میهمان

فلسفه علم - استاد سوزنچی - دکتری - 952

فعال بودن دسترسی بصورت کاربر میهمان

انسان شناسی اسلامی و مبانی معرفت دینی - استاد سوزنچی - ارشد - 961

نام استاد : دکتر حسین سوزنچیمقطع : کارشناسی ارشدسال تحص...